Despre ateism. „Du-te acasă şi întreabă-te când ai avut nevoie pentru prima oară ca Dumnezeu să nu existe!” — Sfântul Munte Athos

Despre ateism. „Du-te acasă şi întreabă-te când ai avut nevoie pentru prima oară ca Dumnezeu să nu existe!” Mitropolitul Antonie al Surojului Uneori, omul devine necredincios pentru faptul că acesta este unicul său scut împotriva conștiinței. Mi-a venit acum în minte povestirea unui preot foarte inteligent, fin și cultivat din Paris. Cândva a fost „ateu”, […]

via Despre ateism. „Du-te acasă şi întreabă-te când ai avut nevoie pentru prima oară ca Dumnezeu să nu existe!” — Sfântul Munte Athos

 

Apostazia de după Creta, întărită de Referendumul pentru familie

Trăim…fiecare cum putem și cum ne duce cugetul, cu nevoile imediate ale trupului însoțite de unele netrebuincioase, dar izvorâte din dorința de-a nu fi mai prejos de ceilalți, într-o viteză fulminantă, pentru că este adevărat că Dumnezeu a scurtat zilele acestea, pentru ca amărăciunea celor care văd și simt ce se petrece cu omul creat prin dragostea dumnezeiască, să fie scurtat!

Ne naștem în vremurile astea tulburi, ne trezim la vârsta când trebuie să ne întemeiem o familie și nu mai știm cum și cu cine…și nu mai  știm nici de ce este necesar să o facem, atâta timp cât ne putem ”bucura” de orice fără a fi nevoiți să dăm mare lucru în schimb! O familie nu înseamnă două orgolii care se ciocnesc până se distrug, și apoi își caută alt partener de luptă! Nu înseamnă o femeie modernă, care pretinde că are carieră (în fond, stă cocoșată într-un birou umplându-și mintea cu cifre și socotind câți bani are în cont), și nici un bărbat care, umilit de spălatul vaselor și podelelor, se uită după alte ”oferte” unde nu este obligat să facă asta și unde consideră el că face doar ceea ce ar trebui să facă un bărbat!

Părinții și bunicii au devenit ”niște bătrâni PSD-iști”, chiar dacă unii, scârbiți, nu se mai prezintă la urne de ani de zile! Nu mai sunt vizitați, nici măcar sunați, pentru că avem multă treabă, să ne vânturăm de colo-colo, fără nici un rost! Nici pentru copiii noștri nu mai este timp; li se pun povești pe stil nou, pe tabletă sau sunt lăsați ore întregi la desene animate cu fel de fel de demoni și monștri!

Nici pentru noi nu mai avem timp, să ne oprim o clipă din goana deșartă și să ne întrebăm care e rostul nostru pe pământ și ce ne aduce cu adevărat bucurie în suflet? Pentru că sufletul se află chinuit, chircit și nebăgat în seamă de multele rătăciri ale orgoliului care ne spune că suntem cel mai bun politician, profesor, doctor, scriitor, om de afaceri! Nu mai există în societate nici o voce puternică, asumată, care să facă diferența dintre derapajul nimicitor al moralității pe drumul pustiitor al materialismului!

Și-atunci, unde să ne îndreptăm privirea neputinței noastre omenești și-a firii noastre plecată spre păcătuire? Spre preoți, ar trebui…doar că e greu să afli mântuirea sufletului în zilele în care preoții nu s-au adresat din ușile Sfintelor Altare, nouă, ortodocșilor, să ne spună despre trădarea Ortoxiei la Sinodul din Creta, pentru că așa ar fi fost drept, pentru milioanele de suflete păstorite de ei în Numele Lui Iisus Hristos! Au tăcut și-au acceptat apostazia pe care o vor accepta total, avându-l în frunte pe masonul care face jocurile ocultei mondiale!

Au mai rămas câțiva preoți și monahi mărturisitori, marginalizați, prigoniți de trădători, dar cuvântul lor este ca aurul trecut prin foc, în zilele astea amarnice!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, și pururea și în vecii vecilor! Amin!

Întinde Doamne, mâna Ta

Și scoate-ne pe toți din groapă,

Că, nu de pâine și de apă

Avem nevoie spre-a-nvia!

Cel rău la rădăcini ne sapă,

Și ne-ar ucide de-ar putea,

Întinde Doamne mâna Ta

Scurtează chinul și ne scapă!

Bisericile sunt pustii

Și peste tot ce-i viu, adie

Un vând uscat de nebunie,

Pe drumuri nu mai sunt copii!

Orice necaz va fi să vie,

De ne-or ucide, sute…mii,

Tu, să ne ierți și să ne fii

Împărtășanie și făclie!floriile-2

Trăim proorocirea lui Efrem Sirul

La început am fost un pic circumspecți! Un virus face ravagii în China și le încurcă planurile cu Anul Nou Chinezesc! Era în Asia, nu știam prea multe despre el, decât că este înrudit cu SARS, virusul care lovise tot în Asia, în 2008!

După câtva timp s-a propagat în Europa…ce să vezi, surpriză, în țara cu cei mai mulți români emigranți; Italia! După care a urmat nebunia cu venirea ”diasporei” în țară, minciunile cu testarea, scăparea lor din mână în toate localitățile din țară și începutul anulării drepturilor românilor, pe motiv de covid! Ușor, ușor, în toată lumea s-a trecut la închiderea oamenilor în case și manipularea lor prin televiziuni. Totuși, rețelele de socializare și blogurile au început să răsufle de manipularea și minciuna de care se folosesc absolut toate guvernele împotriva pământenilor! Se raportează morți de covid false, spitale suprapopulate, care, de fapt, sunt goale, în timp ce toate parlamentele au încetat să lucreze primind ordine de la un singur șef…deocamdată nu știm cine este acel șef, dar se va vedea foarte curând! E primăvara în toi, oamenii ar trebui să lucreze pământul, să producă hrană pentru iarna viitoare…dar, nu se poate acest lucru! În America, fermierii sunt disperați, au primit ordine să-și vândă animalele urgent și să oprească producția de lapte, carne, ouă! Ce ne pregătesc? O foamete care să ne transforme în zombie? În timp ce ei se vor retrage în buncăre și ne vor lăsa să ne devorăm? Sau vor ieși la timpul potrivit să ”ne salveze” punându-ne pecetea (nanocip, controlat prin 5G)?sf-efrem-sirul

Redau cuvintele profeției lui Efrem Sirul, despre vremurile din urmă, care sunt acum peste noi;

”LUAŢI AMINTE, FRAŢII MEI, LA COVÂRŞIREA FIAREI ŞI MEŞTEŞUGIRILE VICLENIEI, CUM DE LA PÂNTECE ÎŞI ÎNCEPE LUCRAREA: CĂ DUPĂ CE SE VA STRÂMTORA CINEVA DE LIPSA DE BUCATE, SĂ FIE SILIT A PRIMI PECETEA ACELUIA, PĂGÂNESCULCHIP,DAR NU PESTETOATE MĂDULARELE TRUPULUI,CI PESTEMÂNA DREAPTĂ,AŞIJDEREA ŞI PE FRUNTE, CA SĂ NU AIBĂ STĂPÂNIRE OMUL A SE PECETLUI CU MÂNA DREAPTĂ CU SEMNUL SFINTEI CRUCI, IAR PE FRUNTE NICIDECUM A SE ÎNSEMNA CUSFÂNTUL NUME AL DOMNULUI,NICI CU PREASLĂVITA ŞICINSTITACRUCE A LUI HRISTOS ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU. CĂ ŞTIE TICĂLOSUL CĂ, DACĂ SE VA PECETLUI CINEVA CU CRUCEA DOMNULUI, SE RISIPEŞTE TOATĂ PUTEREA, LUI ŞI PENTRU ACEASTA PECETLUIEŞTE DREAPTA OMULUI, CĂ ACEASTA ESTE CEA CARE PECETLUIEŞTE TOATE MĂDULARELE NOASTRE.ASEMENEAŞI FRUNTEA, CARE ESTE CA UN SFEŞNIC CE POARTĂ PE FAŢĂ FĂCLIALUMINII,ADICĂ SEMNUL MÂNTUITORULUI NOSTRU. Deci, fraţii mei, înfricoşată nevoinţă va fi tuturor oamenilor celor iubitori de Hristos, ca până în ceasul morţii să nu se teamă, nici să stea în moleşire când va închipui balaurul puterea sa în locul Crucii Mântuitorului. Că în acest chip va face ca Numele Domnului şi Mântuitorului nostru nicidecum să nu se pomenească în vremurile acestuia. Şi aceasta o va face, fiindcă se teme şi se cutremură, neputinciosul, de Sfânta Putere a Mântuitorului nostru. Că de nu se va pecetlui cineva cu pecetea aceluia, nu se va robi de nălucirile lui şi nici Domnul nu Se va depărta de la unii ca aceştia, ci îi va lumina şi îi va trage către Sine. Se cade să înţelegem noi, fraţilor, cu tot dinadinsul, că nălucirile vrăjmaşului sunt nemilostive şi fără de omenie. Iar Domnul nostru cu linişte va veni la noi, la toţi, ca să gonească de la noi meşteşugirile fiarei. Deci noi, ţinând neabătută credinţa lui Hristos, cu uşurinţă vom birui puterea tiranului. Gând neschimbat să ne câştigăm şi bună statornicie şi se va depărta de la noi neputinciosul, neavând ce să ne facă. Eu, preamicul, fraţilor, vă rog pe voi, iubitorilor de Hristos, să nu ne moleşim, ci mai vârtos să ne facem puternici cu puterea Crucii. Netrecuta nevoinţă este lângă uşi. Platoşa credinţei să o luăm toţi. Să scoatem cu dragoste din Izvorul cel dumnezeiesc nădejdile mântuirii sufletelor noastre – pe nezidita, zic, iubiţilor fraţi, Treimea cea de O fiinţă, Care este izvor ce izvorăşte viaţă. Dacă se va îngrădi cu acest fel de arme sufletul nostru, nu va fi călcat de balaur. ”

 

Video – Drumuri surpate în Muntele Athos, Schitul Prodromu și Chiliile de la Schitul Lacu izolate

via Video – Drumuri surpate în Muntele Athos, Schitul Prodromu și Chiliile de la Schitul Lacu izolate

De ce oare? Dumnezeu să fi văzut nepăsarea unor monahi după Sinodul din Creta, tăcerea lor…acceptarea tacită a murdăririi Bisericii prin acceptarea ereziei?

Oare, nu trebuiau monahii pătrunși de credința Lui Hristos, să iasă și să apere ortodoxia, făcând cunoscută căderea în erezie de după Sinodul din Creta?

Au ieșit câțiva preoți și monahi și au fost imediat prigoniți, batjocoriți și caterisiți, unii dintre ei!

Nu era vremea să stați închiși în chilii, dragi monahi… era vremea de dinainte de prăpăd când trebuia să deschideți mințile păcătoșilor, că doar de aceea ați ales rasa monahală!