MAREA ÎNȘELARE – 4 ani de apostazie după Kolymbari – Creta — Ortodoxia mărturisitoare

„Suflete al meu, suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi? Sfârșitul se apropie și te vei tulbura. Deșteaptă-te dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce pretutindenea este și toate le plinește.” (Condac la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, glas 6) „Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: Acestea zice Cel ce are cele […]

via MAREA ÎNȘELARE – 4 ani de apostazie după Kolymbari – Creta — Ortodoxia mărturisitoare