Scopul real al injecției, în cîteva rânduri — Lumea după Eufrosin

Injecția este controlul populației în toate sensurile. Are două funcții – reducerea populației și etichetarea fiecărui membru al acestei populații care rămîne în viață. Cu prima injecție, subiectul este sterilizat permanent – deci nu mai există copii pentru cei „vaccinați”. Cu prima injecție și cu fiecare rapel ulterior (dintr-o serie fără sfârșit), sistemul imunitar al […]

Scopul real al injecției, în cîteva rânduri — Lumea după Eufrosin

Morminte văruite

La început, în ciuda faptului că duşmanul de moarte al României a ieşit şi ne-a spus cu o satisfacţie diavolească „nimic nu va mai fi cum a fost până acum!”, oamenii au crezut că totul va trece….mai băgăm un tată, o mamă, un frate în sac şi-l aruncăm în groapă ca pe un câine….mai facem o pauză în care reluăm chefurile, vacanţele şi tot ce am acumulat noi de-a lungul anilor ca „normal”!

Realitatea cumplită se derulează cu o viteză care nu mai permite conştientizarea deplină a ceea ce se schimbă cu fiecare secundă din sacru în profan, din normal în demenţă, din viaţă în moarte!

Parte din preoţi încep să spună adevărul şi să mărturisească cu curaj ceea ce se face, de fapt, cu lumea cea rătăcită şi zăpăcită de tehnologie şi de viteza cu care se derulează totul. Dar, pe parcurs se pierd şi aderă încetul cu încetul şi cu subtilitatea celui rău, descrisă de sfinţii părinţi, aderă inclusiv la pecetluire şi se reinventează declarând fără ruşine şi fără frică de Dumnezeu pecetea lui satan ca pe un păcat personal! Morminte văruite….farisei şi cărturari făţarnici aţi gustat din confortul lumii acesteia printr-o funcţie dată de un ierarh lepădat şi şmecher şi acum vă reinventaţi….după ce aţi mărturisit pe Hristos şi v-aţi declarat cu mândrie ucenici ai părintelui Iustin Pârvu….vai, vouă! Vă aliniaţi exact acolo unde părintele Iustin, Dumnezeu să-l ierte şi să-i primească rugaciunile, a spus limpede; „păstorii voştri vă vor vinde!” şi ne-au vândut în Creta, Biserica neamului românesc a fost vândută ca un obiect de care vrei să scapi, iar acum ne vindeţi pe noi în cele mai curveşti moduri….declarând pecetea păcat personal! Probabil, ca să nu pierdeţi banii luaţi de la oi, veţi face iertare de pecete! Vai, vouă….făţarnicilor şi fariseilor, mai răi decât cei din vremea primei veniri a Domnului, pentru că atunci nu existau institute teologice, Sfinţi Părinţi, Sfinţi Apostoli şi mari mucenici!

Domnul v-a lăsat cea mai nobilă misiune care putea fi atribuită, pentru vremurile cele mai grele de pe pământ şi voi, ce faceţi?

Noi, ce facem? Vom face cum ne-au spus Sfinţii părinţi; vom bate drumurile până vom găsi un preot mărturisitor! Şi pentru voi plâng sufletele noastre, pentru că nu se mai întrevede nici o salvare a omului decât moartea, dar ea trebuie să fie întru credinţa mântuitoare dată nouă de Dumnezeu prin Mântuitorul nostru, Iisus Hristos!

Vom muri în Hristos, mărturisindu-L, iubindu-L şi căutând la îndurarea Lui şi a Tatălui şi a Sfântului Duh Domnul!

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii!

În data de 4 ianuaie 2021, Secretariatul de Stat pentru Culte a transmis la Cancelaria Sfântului Sinod materialul informativ intitulat Vaccinarea împotriva Covid-19 în România. Gratuită, Voluntară, Sigură, o broşură format din 18 pagini, care clarifică din punct de vedere medical mai multe aspecte cu privire la subiectul vaccinării cetăţenilor împotriva virusului SARS-CoV-2.

Întrucât, potrivit Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19, în etapa a doua de vaccinare este inclus şi personalul clerical care desfăşoară activităţi cu risc crescut de expunere la infecţia cu SARS-CoV, Vă transmitem, Înaltpreasfinţia Voastră, broşura informativă Vaccinarea împotriva Covid-19 în România. Gratuită, Voluntară, Sigură, împreună cu solicitarea de a transmite acest material informativ către personalul clerical şi neclerical din eparhie (ierarhi, preoţi, diaconi, cântăreţi bisericeşti, vânzători/gestionari, asistenţi sociali etc., de la centrul eparhial, parohii şi mănăstiri), asfel încât aceştia să aibă acces în cel mai scurt timp la informaţiile şi clarificările oferite de specialişti pentru a putea decide în cunoştinţă de cauză dacă doresc să se vaccineze.

Cu binecuvântare şi dragoste în Hristos

DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Vom fi întru Hristos, sau nu vom fi deloc

După prigoana comunistă din anii 50-60, au urmat douăzeci de ani de înşelare a omului prin oferirea locurilor de muncă, a locuinţelor cu apă caldă şi calorifere, preţul plătit fiind dezrădăcinarea de familie şi lepădarea de Hristos, pentru că noua viaţă citadină, la grămadă creştinii cu rătăciţii alcătuid noua clasă muncitoare ”liberă” de orice constrângere morală, pentru că avântul de-a munci şi-a construi o ţară industrializată se baza pe a-i deschide sclavului comunist drumul spre a putea face orice în timpul său liber; beţii, dezmăţ, avorturi. Ni s-ar părea puţin, perioada de douăzeci de ani când românul a fost ameţit de cap cu noile ”libertăţi”, dar, în fapt, a fost hotărâtoare pentru planul care avea să decurgă fulminant după anii 90, când, nemulţumiţi de prea puţinele libertăţi, oamenii visau cu ochii deschişi la ”minunăţiile” Occidentului, care Occident, fiind mulţumit cu ce-a făcut comunismul din naţia română din punct de vedere al dezrădăcinării şi lepădării de credinţă, a băgat de seamă că liderul comunist al ţării o luase pe arătură, în sensul promovării naţionalismului şi a valorilor populare, ceea le încurca enorm planurile de aruncare a planetei în lagărul noii ordini mondiale!

Aşa că l-au ”rezolvat” pe Ceauşescu, ameţind lumea că vor trăi în noua democraţie, exact aşa cum au visat ei (luaţi cu trei decenii în urmă din cocioabele cu closet în spatele casei, acum erau furioşi că li se dădea apă caldă cu program….curent, la fel…chit că mă-sa îl crescuse la opaiţ). Noua democraţie le-a dat la gioale cum nu se poate imagina; libertatea de-a pleca de acasă să fie sclavii vesticilor, la şters de funduri sau la prostituţie, sclăveală până la leşin şi locuinţe în cele mai mizere locuri. În ţară….partide, partiduleţe, firme şi firmuleţe, droguri de toate felurile, trafic de carne vie, dezmăţ arătat la televiziunile devenite slugi ale viitoarei îngenuncheri şi ucideri a umanităţii oarbe şi lepădate. Şi, ca totul să fie perfect în planul antihristului, la începutul mileniul trei i-au izbit cu tehnologia IT, care, dacă ar fi fost implementată în folosul omului, poate ar fi ajutat enorm umanitatea, pentru că fiind atât de mulţi, ar fi oferit posibilitatea economisirii timpului petrecut prin faţa ghişeelor, informării corecte şi utile a oamenilor, etc.! Dar, n-a fost să fie! Dependenţa oamenilor de noua ”minune” black mirror, s-a aşezat pe curiozitatea bolnăvicioasă de-a vedea….de-a căuta….de-a experimenta şi, ceea ce-a fost cel mai grav şi a dus la tâmpirea propriilor lor copii (actuala generaţie tânără) a fost bucuria cu care le-au pus în mână de la trei, patru ani, telefoane, tablete, declarându-i genii! În fapt, i-au lăsat să-şi coacă creierii şi să-şi veştejească sufletele curate în lumea virtuală (mincinoasă) a lui antihrist, prin pornografie, jocuri violente care dau dependenţă şi fel de fel de idei sataniste cu care aveau să formeze ”noua normalitate”. Totul, ţinut atent sub control de clasa politică vândută şi satanizată complet, care a luat din şcoli orice urmă de valoare a istoriei, literaturii sau creştinismului, culminând cu introducerea nenorocirii de ”educaţie” sexuală de la vârsta de trei ani, acceptarea căsătoriei între doi bărbaţi sau două femei, sărăcirea oamenilor, batjocorirea şi uciderea lor în lagărele contruite chiar pe banii lor, fostele spitale!

Le-au ucis părinţii anul trecut şi i-au aruncat în saci ca pe gunoaie, nespovediţi, neîmpărtăşiţi şi ei au tăcut, mulţi s-au bucurat că le-a rămas mai devreme decât sperau, un apartament sau o amărâtă de casă. La vremea când urlau ca dracii din iad ”vrem spitale, nu catedrale”, unde erau oamenii care se opuneau acestei blasfemii? Nu erau nicăieri, sau, dacă erau, numărul lor este prea mic pentru a fi luat în seamă. Imaginea din 10 august, luată cu o dronă şi ”scăpată” pe Internet de un ziarist, e cumplită…. ea arată, în fapt, cine guvernează actual pe aceste pământuri care gem de plânsetul celor care zac în el şi s-au jertfit pentru…..pentru ce?

Vom fi întru Hristos, sau nu vom fi deloc

„Întru Împărăţia Ta când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne!”

A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru

1.Simon Petru, slujitor şi apostol al lui Iisus Hristos, celor ce prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră:
2.Har vouă şi pacea să se înmulţească, întru cunoştinţa lui Dumnezeu şi a lui Iisus, Domnul nostru.
3.Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viaţă şi spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaştem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa şi prin puterea Sa,
4.Prin care El ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume.
5.Pentru aceasta, puneţi şi din partea voastră toată sârguinţa şi adăugaţi la credinţa voastră: fapta bună, iar la fapta bună: cunoştinţa,
6.La cunoştinţă: înfrânarea; la înfrânare: răbdarea; la răbdare: evlavia;
7.La evlavie: iubirea frăţească, iar la iubirea frăţească: dragostea.
8.Căci dacă aceste lucruri sunt în voi şi tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos.
9.Iar cel ce nu are acestea este slab văzător şi orb şi a uitat de curăţirea păcatelor lui de demult.
10.Pentru aceea, fraţilor, siliţi-vă cu atât mai vârtos să faceţi temeinică chemarea şi alegerea voastră, căci, făcând acestea, nu veţi greşi niciodată.
11.Că aşa vi se va da cu bogăţie intrarea în veşnica împărăţie a Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos.
12.Drept aceea, vă voi aminti pururea de acestea, cu toate că le ştiţi şi sunteţi întăriţi întru adevărul în care staţi.
13.Socotesc, dar, că este drept, câtă vreme sunt în acest cort, să vă ţin treji, prin aducerea aminte,
14.Fiindcă ştiu că degrabă voi lepăda cortul acesta, precum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos.
15.Dar mă voi sili ca, şi după plecarea mea, să vă amintiţi necontenit de acestea,
16.Pentru că noi v-am adus la cunoştinţă puterea Domnului nostru Iisus Hristos şi venirea Lui, nu luându-ne după basme meşteşugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noştri.
17.Căci El a primit de la Dumnezeu-Tatăl cinste şi slavă atunci când, din înălţimea slavei, un glas ca acesta a venit către El: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit”.
18.Şi acest glas noi l-am auzit, pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt.
19.Şi avem cuvântul proorocesc mai întărit, la care bine faceţi luând aminte, ca la o făclie ce străluceşte în loc întunecos, până când va străluci ziua şi Luceafărul va răsări în inimile voastre,
20.Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia;
21.Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt.

Timpul ne ne mai ajută, fraţi creştini, după cum bine vedem cu toţii, zilele zboară pe nesimţite, asupririle şi prigonirile vin ca grindina asupra omenirii care pare în stare de amorţeală a minţii şi a sufletului. Durerea cea mai mare este că nu poţi ajuta la trezirea conştiinţelor pentru că unui suflet împietrit îi este aproape peste putinţă de-a de înmuia în dragostea şi smerenia către Hristos, de la o zi la alta!

Vremurile au distrus partea luminată din om şi au lucrat la întunecarea ei prin inducerea mândriei, a competiţiei adunării de bani şi bunuri, a confortului şi a iubirii deşănţate de sine. Privind în jur, aproape că îţi doreşti să pleci cât mai repede de aici, dacă n-ar exista dorinţa de-a face voia Lui Dumnezeu, ajutând atât cât îţi este putinţa, pentru că de aici nu vom pleca cu banii, casele, maşinile sau bijuteriile, cu vacanţele şi cârpele de firmă, ci, vom pleca cu faptele bune, cu gândurile bune şi cu smerenia şi iertarea de care am putut da dovadă.

Vremea aceasta cu miros de moarte, de disperare şi de lepădare ar trebui să fie pentru preoţi, în primul rând. Vremea asta ar trebui să-i transforme în apostolii de pe urmă, mărturisitori permanenţi ai Lui Hristos, ieşind din biserici şi propovăduind Evanghelia la fel ca la începutul creştinismului, pentru ca oamenii să se lepede de înşelarea lumească şi să caute mântuirea sufletului. Dar ei nu fac asta, decât într-un număr foarte infim, pentru că sunt consideraţi nebuni, ei fiind în fapt, nebuni pentru Hristos, Dumnezeu să-i ocrotească! Restul, au devenit nişte popi intelectuali, raşi, tunşi şi frezaţi după ultima modă, cu un discurs fad, arogant şi lansat pe reţelele de socializare sau în grupuri select alese, exclusiviste, la fel ca fariseii din timpul venirii Domnului Hristos pe pământ. Sunt plini de argumente pro fariseismului lor şi contra smereniei şi slujirii cu tot sufletul pentru conştientizarea oamenilor. Îşi fac Liturghiile ca în vremurile bune (de fapt, vremurile nu sunt bune pentru creştini, de secole), cu hainele lor superelegante, cu gândul la câte lumânări, pomelnice şi cărţi s-au vândut şi cam atât! În dosul acestor fapte ale lor stă ascultarea de mai-marele ierarh, nicidecum ascultarea de Hristos de care s-au îndepărtat pentru că Domnul este departe în timp, ierarhii cei vânduţi la sinodul tâlhăresc sunt aici, la vedere….au jilţuri legate cu fundă în fiecare biserică, pentru aducerea aminte a preotului locului că nu e de capul lui. Mă gândesc şi eu aşa….cum va fi ziua când pe jilţul acela va sta Împăratul Cerului şi al Pământului – Iisus Hristos şi ne va chema pe fiecare la Judecată?

Cu siguranţă că vom veni cocoşaţi de povara păcatelor, dar e bine să nădăjduim să avem fiecare, măcar câte o legăturică de fapte şi gânduri bune, de lacrimi pentru regretul păcatelor noastre, care să ne facă să sperăm în mila şi iertarea venită de la Dumnezeu!

Eu scriu aici, frăţiilor voastre care veţi citi, dar mă rog Domnului Iisus Hristos să mă ajute să mărturisesc oamenilor faţă către faţă, atât cât mi se îngăduie mie, să fac fapte bune şi să plâng din adâncul sufletului meu la rugăciune, asta însemnând curăţarea mea interioară şi dorinţa de-a împărţi cu cei din jur Lumina Cea Adevărată care este chiar în faţa noastră, dar pe care ochii noştri orbiţi, abia dacă o zăresc!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Ierarhii români şi-au plecat genunchii în faţa lui baal (Romani 11, 4) — Ortodoxiaîncatacombe

,,Eu sunt Păstorul cel Bun. Păstorul cel Bun îşi pun viaţa pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte’’ (Ioan 10, 11-12). Realitatea vremii noastre excede preasfintele cuvinte […]

Ierarhii români şi-au plecat genunchii în faţa lui baal (Romani 11, 4) — Ortodoxiaîncatacombe

Joaca de-a păstorirea

Lucrurile au luat o turnură accelerată, fie că vrem să acceptăm sau nu! Puţinii oameni care conştientizează grozăviile pe care le vedem zilnic, rar mai au cu cine să schimbe o vorbă despre iadul în care am intrat, uşor-uşor.

Ai vorbit înainte cu mult timp cu cei apropiaţi ai tăi şi le-ai spus cu dovezi venite de la medici specialişti, de la preoţi mărturisitori care aduc argumente din Scripturi, de la oameni care au plecat din sistem şi au curajul să spună ce se urmăreşte, de fapt, cu omenirea. Ai avut cel puţin pentru o clipă, impresia că te vor crede şi vor căuta ei înşişi dovezile care să-i ajute să-şi păstreze sufletul intact şi mintea curăţită de orice fel de înşelare, pentru că totul zilele astea este întors pe dos; răul este bine, demenţa este înţelepciune iar lepădarea este noua credinţă a noilor vremuri!

Iluzia ta a luat sfârşit în prima zi de Paşti, când unul dintre copii tăi te-a sunat şi în loc de „Hristos a înviat!” ţi-a spus că tocmai s-a dozat, făcându-te să simţi cum îţi fuge pământul de sub picioare! Tatăl lui a reacţionat ca un străin, spunând că fiecare e liber să facă ce vrea şi nu-l interesează pe el ce face fiul lui.

La nici două săptămâni, cel mai mic copil, de ziua lui îţi flutură pe sub nas hârtia de rapel, spunând că din greşeală a făcut asta!

Ieri, la Liturghie, afli că duhovnicul tău s-a dozat de Bunăvestire, cu tot personalul Bisericii!

Cum să procesezi aşa ceva_ De Bunăvestire un preot este plin de bucuria pogorârii Sfântului Duh asupra Maicii Domnului, în vederea înomenirii Fiului Lui Dumnezeu şi jertfirii Lui pentru salvarea sufletelor noastre!

E posibil să te duci, ca păstor de suflete să iei în tine doza care conţine celule de copii avortaţi şi, mai apoi să crezi că Domnul va mai coborî pe Sfântul Agneţ şi în Sfântul Potir când slujeşti tu?

Din cele ce ne-au spus vrednicii părinţi mărturisitori; Iustin Pârvu, Arsenie Boca, Paisie Aghioritul şi mulţi alţii, nu! Lepădarea preoţilor se va face în masă, vor deveni doar nişte slugi ale sistemului antihristic, aşa cum au devenit, de fapt, după sinodul tâlhăresc din Creta, unde s-au lepădat de Hristos şi s-au aliniat sataniştilor pentru a ne duce şi pe noi spre lepădare!

Au avut cinci ani de zile la dispoziţie să ne spună, măcar într-o cuvântare de după Sfânta Liturghie, că am fost trădaţi de jigodia masonică din fruntea BOR şi că vor urmări batjocorirea ortodoxiei şi a credincioşilor! Nu, ba, dimpotrivă, după unele spovedanii dădeau exemple (fără nici o legătură) că trebuie să fim buni, miloşi şi să acceptăm orice idei, chiar dacă vin şi de la alte culte care urăsc ortodoxia!

Lupi în blană de oaie, cu vorba dulce şi prefăcută care nu-i înghit pe părinţii mărturisitori, pentru că au făcut demult pact cu lepădăturile! La un asemenea popă eu nu mă mai duc să mă spovedesc; o voi face în genunchi şi în lacrimi în faţa icoanelor mele, acolo unde îmi spun bucuria şi necazul de ani de zile, acolo unde cer îndurare, aduc slavă şi mulţumire Sfintei Treimi şi Maicii celei Sfinte a Domnului Hristos!

Dumnezeu să-i ierte, mulţi poate n-au ştiut ce fac, iar noi să rămânem drepţi întru credinţa noastră că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu ne va lăsa, nicidecum!

Noua înşelare a antihristului

România parcurge o perioadă neagră a existenţei sale ca stat creştin ortodox, din toate punctele de vedere; social, politic, administrativ. Vom spune că lumea întreagă e la fel, şi totuşi, la noi toate par să fie mai cumplite decât în orice parte a lumii, pare-se, cu ajutorul unei populaţii majoritar lepădate de credinţă şi lipsite de o minimă deschidere spre adevăr şi bun simţ, măcar….dacă de trezvie nu poate fi vorba! Cauzele sunt multiple; cincizeci de ani de comunism ateist, urmaţi de alţi treizeci de libertate în haosul emigrării, al desfiinţării oricărei norme morale, a batjocoririi istoriei, valorilor culturale care au stat la baza formării intelectuale a românilor, al jocului de-a alba-neagra cu minţile copiilor, cărora ba, li s-a introdus religia în şcoală, ba, s-a interzis, aşa încât ei au crescut la întâmplare, fără să arhiveze nimic valoros care să-i ghideze în drumul ce-l aveau de parcurs! O furtună de batjocorire a fiinţei naţionale, de dărâmare a oricărui pilon de sprijin pentru generaţiile tinere, s-a abătut neîncetat asupra noastră şi n-a fost nimeni (sau, aproape nimeni) care să iasă public şi să atragă atenţia că ne îndreptăm spre autodistrugere; nici profesori, nici preoţi, nici părinţi….nimeni!

Cei câţiva părinţi mărturisitori (dintre care mai trăiesc doar câţiva, risipiţi pe cine ştie unde) au spus ceea ce avea să urmeze, dar n-a avut cine să-i asculte, în afară de un grup mic de creştini care şi la momentul actual scriu, publică sau vorbesc despre Hristos, fără teamă şi fără reţinere!

Mai nou, există o mare înşelare, condusă de câţiva manipulatori (probabil, plătiţi) care ţine sute de mii de oameni pe platformele de socializare, făcându-le creierii zdrenţe cu fel de fel de ştiri false, filme false din care reiese că Trump va salva planeta! Lucru pe care el nu l-a spus niciodată cu gura lui. A spus că vrea America Great Again, treaba lui, e America lui! Dar cum să te declari tu patriot român, în timp ce te închini la Trump, care ne-a impus birul de cinci!!! CINCI miliarde anual, bani plătiţi armatei lui? Care ne-a impus să cumpărăm fiarele lui vechi şi ne-a luat petrolul din Marea Neagră pe gratis? Cum să fii atât de imbecilizat? Există pe acele platforme, slavă Domnului, câte un om care vine şi le spune că salvarea nu ne mai poate veni de la nimeni, în afară de Hristos, care este chiar acum la uşi; nu avem decât să ne deschidem sufletul şi mintea şi-l vom simţi acolo. Aceşti oameni, mărturisitori, şi ei, sunt batjocoriţi, alungaţi şi înjuraţi!

Ce speranţă de revenire a lor la un dram de bun simţ există? Nu ştim, dar ne rugăm pentru ei, pentru că asta ne este datoria primă în lumea aceasta; să ne rugăm, să ne smerim şi să ne pregătim!

Câţi dintre noi realizează ce fel de sfinţi părinţi cu darul de înainte-văzător, am avut printre noi?

Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu a spus înainte de a muri că „mai e puţin şi vine urgia!” O vedem, a venit mai demult, dar acum s-a înteţit!

Părintele profesor Dumitru Stăniloaie a murit rugându-se şi vorbind cu Maica Domnului. Iată un fragment din rugăciunea acestui om trăitor în Hristos;

Maica Domnului, să ieşim de aici… Hai să ne sculăm… Maica Domnului, nu mai vrem să rămânem aici… Maica Domnului, nu mai vrem să rămânem aici… Maica Domnului, nu mai vrem să rămânem aici… Nu mai vrem să rămânem în somn… Până când să rămânem? … Până când să rămânem? … Până când să rămânem? … Nu mai vrem să rămânem aici… Nu mai vrem să rămânem aici… Nu mai vrem să rămânem aici…

Plini de har şi de adevăr…

… Vai, vai, vai… Vai, vai, vai… Vrem să ne sculăm… Plini de har… Avem şi noi haine… Avem haine… Doamne… Plini de har şi de adevăr… Plini de har şi de voinţa de a vorbi, şi de cuvântul adevărului…

Spune că nu mai vrem să rămânem aici….câţi dintre noi am pleca şi mâine? Şi, avem şi noi haine…. oamenii nevinovaţi, ucişi şi aruncaţi goi şi nespălaţi în saci de gunoi, vor avea haine date de bunul Dumnezeu!

9.Şi când a deschis pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o.
10.Şi strigau cu glas mare şi ziceau: Până când, Stăpâne sfinte şi adevărate, nu vei judeca şi nu vei răzbuna sângele nostru, faţă de cei ce locuiesc pe pământ?
11.Şi fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veşmânt alb şi li s-a spus ca să stea în tihnă, încă puţină vreme, până când vor împlini numărul şi cei împreună-slujitori cu ei şi fraţii lor, cei ce aveau să fie omorâţi ca şi ei.
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – 6 / 9-11
CU NOI ESTE DUMNEZEU!

MAREA ÎNȘELARE – 4 ani de apostazie după Kolymbari – Creta — Ortodoxia mărturisitoare

„Suflete al meu, suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi? Sfârșitul se apropie și te vei tulbura. Deșteaptă-te dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce pretutindenea este și toate le plinește.” (Condac la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, glas 6) „Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: Acestea zice Cel ce are cele […]

via MAREA ÎNȘELARE – 4 ani de apostazie după Kolymbari – Creta — Ortodoxia mărturisitoare

Nevalorificarea Darurilor Dumnezeiești

Hristos a înviat!

Ne găsim în anul Domnului, 2020, în cea mai tristă ipostază a ființei umane batjocorită și lipsită de trăsătura primordială cu care a fost înzestrată de Dumnezeu; libertatea!

El dispune nașterea noastră pe lume, unde venim ca ființe libere, cu pașaportul acesta al liberului arbitru pe care urmează să-l folosim, mai bine sau mai rău, aceasta depinzând de faliile care se întrepătrund în existența noastră!

Unii alegem drumul credinței exercitate și purificate permanent, aceștia sunt monahi și monahiile, preoții….alții mergem pe drumul spinos al viețuirii în mijlocul unei lumi demult rătăcite prin meandrele materialismului, iar câte unii ne trezim în câte o bună zi și ne întrebăm; încotro mă duc? La ce bun toată zbaterea asta interioară și exterioară, dacă sfârșitul este același pentru toți, dar cel mai greu este sfârșitul fără speranță?

Asta se numește trezire a sufletului omenesc. Care are loc în urma unei suferințe, de cele mai multe ori, sau în urma unei străfulgerări interioare venite dintr-o dorință de-a cunoaște care este adevăratul sens al vieții! Și atunci, ca niște prunci de lapte căutăm înțelesul în cele mai simple forme ale credinței, cum ar fi tălmăcirea unor rugăciuni, sau a unor ritualuri liturgice, a sensului Tainelor Sfinte ale ortodoxiei, și chiar și acest prim pas, șovăielnic, fiind făcut, suntem deja cu piciorul spre Cărarea Sfântă, către Hristos!

Uneori, neînțelegând, sau necrezând îndeajuns, ne îndepărtăm pentru o vreme de cele Sfinte, considerându-le greoaie și învechite, dar o nouă suferință, o nouă cădere din iluzia că suntem puternici, ne aduce iar la Dumnezeu, de data asta văzând că durerea, boala, frica, înșelarea…sunt la fel de învechite cum credeam noi că este credința în Dumnezeu, cu diferența că primele ne lovesc și ne schilodesc, iar credința ne vindecă și ne mântuiește!

De ce, însă, doar o mână de oameni știu aceste lucruri? Pentru că cincizeci de ani de comunism ateu a scos pe bandă rulantă niște generații de batjocoritori ai Lui Hristos, învățați că în calea lor nu stă nimeni, ei sunt proprii lor dumnezei, iar știința este zeul suprem al lumii! După cele cinci decenii în care oamenii au fost temeinic îndoctrinați  să se lepede de Duhul Sfânt care sălășluiește în orice ființă vie creată din dragostea Lui Dumnezeu, au urmat alte trei decenii, în care satana a luat forma inteligenței artificiale (ARTIFICIALE!) pătrunzând în mintea și inima celor care erau gata să-l primească și să ia de la el toată putreziciunea care se așezase peste lume, și încă ceva pe deasupra! Pentru că tatăl minciunii, ce putea să ofere altceva decât inteligență artificială (mincinoasă) în care omul s-a înecat de-a dreptul! Site-uri de dating cu sute de milioane de oameni care căutau desfrânarea, nicidecum ceea ce se practicase la porunca lui Dumnezeu, mii de ani; adică întemeierea unei familiei și creșterea de prunci! Pagini pornografice înfiorătoare, accesate de copii, cărora le strică mintea și inima, se joacă cu instinctele lor, transformându-i în unelte ale satanei! Pagini care găzduiesc ”filosofi” ai vremurilor noi; vrăjitori, sataniști, muzicieni, scriitori, numerologi, jurnaliști manipulatori….totul lucrând la tâmpirea și orbirea celor care au mai rămas tari în respingerea lumii de batjocură generalizată!

Și în clipa în care au știut că marea masă a populației este trântită la pământ, au adus ultima înșelare: o boală inventată care avea să-i înnebunească de frică, să-i încuie în casă și să le închidă bisericile celor care mai aveau credință!

Ce-am făcut noi, toți? Creștinii, preoții? NIMIC! L-am răstignit pe Hristos încă o dată, de data asta, la scară planetară! Din pricina celui mai mare păcat, cu care ne-am mânjit sufletele: acela al fricii! Al fricii de minciuna Cezarului pe care l-am pus deasupra jertfei Lui Hristos, deasupra puterii Lui Dumnezeu, și în slujba vieții noastre lipsite de sens și lumină!

unnamed

 

Despre ateism. „Du-te acasă şi întreabă-te când ai avut nevoie pentru prima oară ca Dumnezeu să nu existe!” — Sfântul Munte Athos

Despre ateism. „Du-te acasă şi întreabă-te când ai avut nevoie pentru prima oară ca Dumnezeu să nu existe!” Mitropolitul Antonie al Surojului Uneori, omul devine necredincios pentru faptul că acesta este unicul său scut împotriva conștiinței. Mi-a venit acum în minte povestirea unui preot foarte inteligent, fin și cultivat din Paris. Cândva a fost „ateu”, […]

via Despre ateism. „Du-te acasă şi întreabă-te când ai avut nevoie pentru prima oară ca Dumnezeu să nu existe!” — Sfântul Munte Athos